Drevelin Ortopedi AS har gjennom samarbeid med Kiwa godkjent ISO-sertifisering (ISO 9001:2015).

ISO-sertifiseringen setter store krav til gode interne rutiner og det krever at vi stadig utvikler og forbedrer våre rutiner.
Hvert år gjennomgår alle avdelinger en intern revisjon. I tillegg til dette gjør Kiwa en ekstern resertifisering hvert tredje år. Dette sikrer at hele styringssystemet jevnlig blir fulgt opp og vedlikeholdt.

Kvalitetsansvar og oppfølging av rutiner og avvik tilfaller avdelingsleder.
Sammen med daglig leder vil kvalitetsleder ha det øverste kvalitetsansvaret i avdelingene.