Drevelin på plass i Kristiansand

Lokale ortopediingeniører i Kristiansand har startet opp et nytt ortopedisk verksted på Lund sammen med Drevelin Ortopedi. Dermed får sørlendinger som har behov for ortoser, proteser eller andre hjelpemidler reelle valgmuligheter i Kristiansand. 

Det har frem til nå bare vært ett ortopedisk verksted på Sørlandet. Det er det nå blitt en endring på. Fire ortopediingeniører, to erfarne teknikere og en ergoterapeut danner utgangspunktet for virksomheten. I lokalene er det også en egen skobutikk med en egen medarbeider. Totalt arbeider det nå åtte åtte personer i den nye virksomheten på Lund.

Fritt valg
Som bruker av ortopediske hjelpemidler er det fritt valg av ortopedisk verksted. Det er NAV som utsteder vedtak og disse har gyldighet i hele landet.
– Det er utrolig kjekt å være i gang med Drevelin. Nå får brukerne selv en mulighet til å velge hvor de ønsker å få sine hjelpemidler tilpasset,  sier ortopediingeniør Kine Normann.

Livskvalitet
Hun sier at valget om bli en del av den nye virksomheten har flere aspekter.
– Drevelin har vært en ortopedisk spesialist på Vestlandet i 159 år. Virksomheten ble forsøkt kjøpt opp for noen år siden med et tildels raust bud, men valgte å avslå. Drevelin har ikke bare fokus på lokal kompetanse, men også at tilpasninger skal skje individuelt og lokalt. Det er ikke bare proteser dette handler om. Ortopediske hjelpemidler og spesialsko er nødvendig for å øke livskvaliteten til mange mennesker, fortsetter ortopediingeniøren. Drevelin har i tillegg til virksomhet i Hordaland også avdeling i Telemark.

Dekker alle fagområder
På tross av at Drevelin er helt nystartet i Kristiansand er de allerede godt i gang med å lage hjelpemidler.

– Vi har fått god mottakelse og har allerede mange oppgaver. Etableringen illustrerer at det er viktig å gi brukerne alternativer. Med så mange ansatte som vi er nå har vi god kompetanse på alle fagområdene og der vi mangler spisskompetanse spiller vi på avdelingen i Bergen. Vi dekker et nokså stort geografisk område, også utenfor Kristiansand, sier hun.